You dont have javascript enabled! Please enable it!

役所 定価 休暇 Nghĩa là gì やくしょ ていか きゅうか

役所 定価 休暇 Nghĩa là gì やくしょ ていか きゅうか

役所 定価 休暇 Nghĩa là gì やくしょ ていか きゅうか
暇 Nghĩa là gì やくしょ ていか きゅうか. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

役所

Cách đọc : やくしょ
Ý nghĩa : toà thị chính
Ví dụ :
票をもらってきた。
Tôi đã nhận phiếu cư trú tại toà thị chính

定価

Cách đọc : ていか
Ý nghĩa : giá niêm yết
Ví dụ :
このは525です。
Giá của cuốn sách này là 525 yên

休暇

Cách đọc : きゅうか
Ý nghĩa : ngày nghỉ
Ví dụ :
暇にフィリピンにきます。
Đợt nghỉ này, tôi sẽ đi Philippin

Trên đây là nội dung bài viết : 暇 Nghĩa là gì やくしょ ていか きゅうか. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: