You dont have javascript enabled! Please enable it!

後書き 薄着 がらがら Nghĩa là gì あとがき うすぎ がらがら

後書き 薄着 がらがら Nghĩa là gì あとがき うすぎ がらがら

後書き  薄着  がらがら  Nghĩa là gì あとがき うすぎ がらがら
がらがら Nghĩa là gì あとがき うすぎ がらがら. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  がらがら

後書き

Cách đọc : あとがき
Ý nghĩa : tái bút
Ví dụ :
きをよくんでください。
hãy đọc kĩ phần tái bút

薄着

Cách đọc : うすぎ
Ý nghĩa : sự ăn mặc mỏng manh
Ví dụ :
たちはでもします。
bọn trẻ chúng tôi dù là vào mùa đông vẫn ăn mặc mỏng manh

がらがら

Cách đọc : がらがら
Ý nghĩa : xúc miệng phát ra tiếng ọc ọc
Ví dụ :
誰かががらがらとうがいをしているね。
ai đó đang xúc miệng ọc ọc

Trên đây là nội dung bài viết : がらがら Nghĩa là gì あとがき うすぎ がらがら. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: