You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

得意 塗る 投げる Nghĩa là gì ?とくい tokui ねる nuru なげる nageru

得意 塗る 投げる Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

得意 塗る 投げる Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
げる Nghĩa là gì ?とくい tokui ねる nuru なげる nageru. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  げる

得意

Cách đọc : とくい tokui
Ý nghĩa : đắc ý, giỏi
Ví dụ :
です。
はギターがです。
Anh ấy hát giỏi (đắc ý về khả năng hát hò của mình)
Cô ấy đánh ghi ta giỏi

塗る

Cách đọc : ねる nuru
Ý nghĩa : sơn, quét, phủ
Ví dụ :
にペンキをっています。
Tôi đang quét sơn lên tường

投げる

Cách đọc : なげる nageru
Ý nghĩa : ném, vứt đi
Ví dụ :
ボールをこっちにげてください。
はボールをげた。
Hãy ném bóng về phía này
Cậu ấy đã ném quả bóng

Trên đây là nội dung bài viết : げる Nghĩa là gì ?とくい tokui ねる nuru なげる nageru. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: