You dont have javascript enabled! Please enable it!

急病 冷え込む 禁酒 Nghĩa là gì きゅうびょう ひえこむ きんしゅ

急病 冷え込む 禁酒 Nghĩa là gì きゅうびょう ひえこむ きんしゅ

急病  冷え込む  禁酒  Nghĩa là gì きゅうびょう ひえこむ きんしゅ
Nghĩa là gì きゅうびょう ひえこむ きんしゅ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

急病

Cách đọc : きゅうびょう
Ý nghĩa : bệnh cấp tính
Ví dụ :
いがで倒れた。
Bạn thân đột nhiên bị bệnh rồi gục xuống

冷え込む

Cách đọc : ひえこむ
Ý nghĩa : cảm thấy lạnh
Ví dụ :
からむそうです。
Từ mai hình như là đột nhiên trở lạnh

禁酒

Cách đọc : きんしゅ
Ý nghĩa : cấm uống rượu
Ví dụ :
しています。
anh ta đang bị cấm uống rượu

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì きゅうびょう ひえこむ きんしゅ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: