You dont have javascript enabled! Please enable it!

感動 禁止 会員 Nghĩa là gì かんどう きんし かいいん

感動 禁止 会員 Nghĩa là gì かんどう きんし かいいん

感動 禁止 会員 Nghĩa là gì かんどう きんし かいいん
Nghĩa là gì かんどう きんし かいいん. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

感動

Cách đọc : かんどう
Ý nghĩa : cảm động
Ví dụ :
するでした。
Đó là 1 bộ phim cảm động

禁止

Cách đọc : きんし
Ý nghĩa : nghiêm cấm
Ví dụ :
です。
Gần ngã tư cấm đỗ xe ô tô

会員

Cách đọc : かいいん
Ý nghĩa : hội viên
Ví dụ :
はクラブのです。
Cô ấy là hội viên của câu lạc bộ

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì かんどう きんし かいいん. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: