You dont have javascript enabled! Please enable it!

感情 空 関わる Nghĩa là gì かんじょう から かかわる

感情 空 関わる Nghĩa là gì かんじょう から かかわる

感情 空 関わる Nghĩa là gì かんじょう から かかわる
わる Nghĩa là gì かんじょう から かかわる. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  わる

感情

Cách đọc : かんじょう
Ý nghĩa : tình cảm
Ví dụ :
とはなものです。
Tình cảm là thứ phức tạp

Cách đọc : から
Ý nghĩa : trống rỗng
Ví dụ :
この瓶はもうね。
Chiếc bình này trống rỗng

関わる

Cách đọc : かかわる
Ý nghĩa : liên quan tới
Ví dụ :
の命にわるだよ。
Bác sỹ là nghệ quan trọng có liên quan tới tính mạng con người

Trên đây là nội dung bài viết : わる Nghĩa là gì かんじょう から かかわる. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: