You dont have javascript enabled! Please enable it!

感想 解説 シリーズ Nghĩa là gì かんそう かいせつ シリーズ

感想 解説 シリーズ Nghĩa là gì かんそう かいせつ シリーズ

感想 解説 シリーズ Nghĩa là gì かんそう かいせつ シリーズ
シリーズ Nghĩa là gì かんそう かいせつ シリーズ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  シリーズ

感想

Cách đọc : かんそう
Ý nghĩa : cảm tưởng
Ví dụ :
をおかせください。
Cho tôi hỏi cảm tưởng của anh/chị

解説

Cách đọc : かいせつ
Ý nghĩa : giải thích
Ví dụ :
欄をみました。
Tôi đã đọc cột giải thích của tờ báo

シリーズ

Cách đọc : シリーズ
Ý nghĩa : một loạt
Ví dụ :
このシリーズは50もあるそうよ。
Seri này có tận 20 chuyện

Trên đây là nội dung bài viết : シリーズ Nghĩa là gì かんそう かいせつ シリーズ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: