You dont have javascript enabled! Please enable it!

感謝 感覚 旅 Nghĩa là gì かんしゃ かんかく たび

感謝 感覚 旅 Nghĩa là gì かんしゃ かんかく たび

感謝 感覚 旅 Nghĩa là gì かんしゃ かんかく たび
Nghĩa là gì かんしゃ かんかく たび. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

感謝

Cách đọc : かんしゃ
Ý nghĩa : cảm ơn
Ví dụ :
謝しています。
Cảm ơn gia đình

感覚

Cách đọc : かんかく
Ý nghĩa : giác quan
Ví dụ :
えてがない。
Lạnh nên không có cảm giác ở ngón tay

Cách đọc : たび
Ý nghĩa : chuyến đi
Ví dụ :
はよくをします。
Chị gái hay đi du lịch

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì かんしゃ かんかく たび. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: