You dont have javascript enabled! Please enable it!

慰める 墨 釘 Nghĩa là gì なぐさめる すみ くぎ

慰める 墨 釘 Nghĩa là gì なぐさめる すみ くぎ

慰める 墨 釘 Nghĩa là gì なぐさめる すみ くぎ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 慰める 墨 釘

慰める

Cách đọc : なぐさめる
Ý nghĩa : an ủi, động viên
Ví dụ :
が慰めてくれました。
Tôi đã được bạn bè an ủi.

Cách đọc : すみ
Ý nghĩa : mực đen
Ví dụ :
に墨がついちゃった。
Mưực dính vào áo mất rồi

Cách đọc : くぎ
Ý nghĩa : đinh, đanh
Ví dụ :
釘を踏んでケガをしました。
Tôi bị thương vì dẫm phải đinh.

Trên đây là nội dung bài viết : 慰める 墨 釘 Nghĩa là gì なぐさめる すみ くぎ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: