成人 印 儀式 Nghĩa là gì せいじん しるし ぎしき

成人 印 儀式 Nghĩa là gì せいじん しるし ぎしき

成人 印 儀式 Nghĩa là gì せいじん しるし ぎしき
Nghĩa là gì せいじん しるし ぎしき. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

成人

Cách đọc : せいじん
Ý nghĩa : người lớn, trưởng thành
Ví dụ :
します。
con gái tôi năm nay sẽ làm lễ thành nhân

Cách đọc : しるし
Ý nghĩa : dấu hiệu
Ví dụ :
いにけておきました。
để không bị nhầm hãy đánh dấu lại

儀式

Cách đọc : ぎしき
Ý nghĩa : nghi thức, nghi lễ
Ví dụ :
にはがあります。
Có cách thức tiến hành trong nghi thức

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì せいじん しるし ぎしき. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :