You dont have javascript enabled! Please enable it!

打ち合わせ 見守る 売り上げ Nghĩa là gì ?うちあわせ みまもる うりあげ

打ち合わせ 見守る 売り上げ Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

打ち合わせ 見守る 売り上げ Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
わせ げ Nghĩa là gì ?うちあわせ みまもる うりあげ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : わせ

打ち合わせ

Cách đọc : うちあわせ
Ý nghĩa : trao đổi
Ví dụ :
わせをしましょう。
Buổi chiều cúng tôi đã tiến hành trao đổi

見守る

Cách đọc : みまもる
Ý nghĩa : dõi theo, bảo vệ
Ví dụ :
かくりましょう。
Mọi người cùng nhiệt tình theo dõi, dõi theo, bảo vệ

売り上げ

Cách đọc : うりあげ
Ý nghĩa : doanh thu
Ví dụ :
このげはの2ね。
Doanh thu lần này gấp 2 lần năm trước nhỉ

Trên đây là nội dung bài viết : わせ げ Nghĩa là gì ?うちあわせ みまもる うりあげ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: