You dont have javascript enabled! Please enable it!

担ぐ 万一 大小 Nghĩa là gì かつぐ まんいち だいしょう

担ぐ 万一 大小 Nghĩa là gì かつぐ まんいち だいしょう

Nghĩa là gì かつぐ まんいち だいしょう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

担ぐ

Cách đọc : かつぐ
Ý nghĩa : vác trên vai
Ví dụ :
きないでたの。
Anh ấy vác trên vai một khối hành lý lớn.

万一

Cách đọc : まんいち
Ý nghĩa : vạn bất nhất, tình huống ít xảy ra
Ví dụ :
のためにったの。
Để phòng cho trường hợp bất nhất, tôi đã tham gia bảo hiểm

大小

Cách đọc : だいしょう
Ý nghĩa : kích cỡ
Ví dụ :
いません。
Sản phẩm ứng tuyển to hay bé đều được

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì かつぐ まんいち だいしょう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: