You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

掃く 何しろ どんどん Nghĩa là gì ?はく なにしろ どんどん

掃く 何しろ どんどん Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

掃く 何しろ どんどん Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
しろ どんどん Nghĩa là gì ?はく なにしろ どんどん. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : しろ どんどん

掃く

Cách đọc : はく
Ý nghĩa : quét, phủi
Ví dụ :
をほうきできました。
Tôi đã quét sàn bằng chổi

何しろ

Cách đọc : なにしろ
Ý nghĩa : dù sao đi nữa
Ví dụ :
しろよくしゃべります。
Anh ấy dù sao cũng đã nói rất tốt

どんどん

Cách đọc : どんどん
Ý nghĩa : nhanh chóng, ùn ùn
Ví dụ :
をどんどんんでったの。
Anh ấy nhanh chóng tiền về phía đường núi

Trên đây là nội dung bài viết : しろ どんどん Nghĩa là gì ?はく なにしろ どんどん. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: