You dont have javascript enabled! Please enable it!

採点 牧場 惜しい Nghĩa là gì さいてん ぼくじょう おしい

採点 牧場 惜しい Nghĩa là gì さいてん ぼくじょう おしい

採点  牧場  惜しい  Nghĩa là gì さいてん ぼくじょう おしい
惜しい Nghĩa là gì さいてん ぼくじょう おしい. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 採 惜しい

採点

Cách đọc : さいてん
Ý nghĩa : sự chấm điểm, chấm bài
Ví dụ :
の採わったようね。
Có vẻ như giáo viên đã chân bài xong rồi nhỉ.

牧場

Cách đọc : ぼくじょう
Ý nghĩa : đồng cỏ, nông trang
Ví dụ :
は牧っているんだ。
Chú tôi có một đồng cỏ

惜しい

Cách đọc : おしい
Ý nghĩa : đáng tiếc
Ví dụ :
惜しい、もうしでだった。
Thật đáng tiếc, chỉ một chút nữa thôi là đã thắng rồi.

Trên đây là nội dung bài viết : 採 惜しい Nghĩa là gì さいてん ぼくじょう おしい. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: