You dont have javascript enabled! Please enable it!

提案 事務所 教授 Nghĩa là gì ?ていあん teian じむしょ jimusho きょうじゅ kyouju

提案 事務所 教授 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

提案 事務所 教授 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
Nghĩa là gì ?ていあん teian じむしょ jimusho きょうじゅ kyouju. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 提

提案

Cách đọc : ていあん teian
Ý nghĩa : đề án
Ví dụ :
そのアイデアはの提です。
Ý tưởng đấy là đề án của anh ấy

事務所

Cách đọc : じむしょ jimusho
Ý nghĩa : văn phòng
Ví dụ :
てください。
Hãy đến văn phòng vào lúc sau nhé

教授

Cách đọc : きょうじゅ kyouju
Ý nghĩa : giáo viên
Ví dụ :
です。はカナダです。
Anh ấy là giáo viên hóa học
Giáo viên đến từ Canada

Trên đây là nội dung bài viết : 提 Nghĩa là gì ?ていあん teian じむしょ jimusho きょうじゅ kyouju. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: