You dont have javascript enabled! Please enable it!

撃つ 一旦 誤り Nghĩa là gì うつ いったん あやまり

撃つ 一旦 誤り Nghĩa là gì うつ いったん あやまり

撃つ 一旦 誤り Nghĩa là gì うつ いったん あやまり
撃つ り Nghĩa là gì うつ いったん あやまり. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 撃つ

撃つ

Cách đọc : うつ
Ý nghĩa : bắn
Ví dụ :
は拳銃で撃たれたわ。          かれはけんじゅうでうたれたわ。
anh ta bị bắn bởi súng lục

一旦

Cách đọc : いったん
Ý nghĩa : tạm thời
Ví dụ :
れたでしょう、みましょう。    つかれたでしょう、いったんやすみましょう。
mệt rồi phải không, chúng ta tạm nghỉ một chút nhé

誤り

Cách đọc : あやまり
Ý nghĩa : lỗi sai
Ví dụ :
りが3つありますよ。       かいとうにあやまりがみっつありますよ。
trong đáp án có 3 lỗi sai

Trên đây là nội dung bài viết : 撃つ り Nghĩa là gì うつ いったん あやまり. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: