You dont have javascript enabled! Please enable it!

支配 態度 過程 Nghĩa là gì しはい たいど かてい

支配 態度 過程 Nghĩa là gì しはい たいど かてい

支配 態度 過程 Nghĩa là gì しはい たいど かてい
程 Nghĩa là gì しはい たいど かてい. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

支配

Cách đọc : しはい
Ý nghĩa : chi phối, điều khiển
Ví dụ :
その権によるは50いたんです。
Sự chi phối của nhân vật quyền lực này kéo dài trên 50 năm

態度

Cách đọc : たいど
Ý nghĩa : thái độ
Ví dụ :
あのの態にみんなあきれてたよ。
Mọi người đã chán với thái độ của người đàn ông đó

過程

Cách đọc : かてい
Ý nghĩa : quá trình, tiến trình
Ví dụ :
プログラムの程にがあるの。
Anh có câu hỏi với quá trình (tiến trình) của chương trình à

Trên đây là nội dung bài viết : 程 Nghĩa là gì しはい たいど かてい. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: