You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

政権 改革 各国 Nghĩa là gì せいけん かいかく かっこく

政権 改革 各国 Nghĩa là gì せいけん かいかく かっこく

政権 改革 各国 Nghĩa là gì せいけん かいかく かっこく
Nghĩa là gì せいけん かいかく かっこく. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

政権

Cách đọc : せいけん
Ý nghĩa : chính quyền
Ví dụ :
権がした。
Chính quyền đã thay đổi

改革

Cách đọc : かいかく
Ý nghĩa : cải cách
Ví dụ :
したいとっている。
Anh ấy muốn cải cách hành chính

各国

Cách đọc : かっこく
Ý nghĩa : mỗi nước
Ví dụ :
がニューヨークにまった。
Đại biểu của các quốc gia đã tập trung tại New york

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì せいけん かいかく かっこく. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: