教師 試験 合格 Nghĩa là gì ?きょうし kyoushi しけん shiken ごうかく goukaku

教師 試験 合格 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

教師 試験 合格 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
教師 試験 合格 Nghĩa là gì ?きょうし kyoushi しけん shiken ごうかく goukaku. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 教師 試験 合格

教師

Cách đọc : きょうし kyoushi
Ý nghĩa : giáo viên
Ví dụ :
彼は高校教師だ。
Anh ấy là giáo viên cấp 3

試験

Cách đọc : しけん shiken
Ý nghĩa : kì thi
Ví dụ :
彼は採用試験に合格した。

anh ấy đã vượt qua kì thi tuyển dụng

合格

Cách đọc : ごうかく goukaku
Ý nghĩa : đỗ, vượt qua
Ví dụ :

彼はトップの成績で合格しました。

anh ấy đã đỗ với thành tích đứng đầu

Trên đây là nội dung bài viết : 教師 試験 合格 Nghĩa là gì ?きょうし kyoushi しけん shiken ごうかく goukaku. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: