You dont have javascript enabled! Please enable it!

文法 重点 悲劇 Nghĩa là gì ぶんぽう じゅうてん ひげき

文法 重点 悲劇 Nghĩa là gì ぶんぽう じゅうてん ひげき

文法 重点 悲劇 Nghĩa là gì ぶんぽう じゅうてん ひげき
劇 Nghĩa là gì ぶんぽう じゅうてん ひげき. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

文法

Cách đọc : ぶんぽう
Ý nghĩa : ngữ pháp
Ví dụ :
します。
Hôm nay chúng ta sẽ học ngữ pháp tiếng Anh

重点

Cách đọc : じゅうてん
Ý nghĩa : điểm quan trọng
Ví dụ :
いています。
Chúng tôi đang đặt sự quan tâm vào tính tự chủ của trẻ con

悲劇

Cách đọc : ひげき
Ý nghĩa : bi kịch, thảm kịch
Ví dụ :
あの劇を繰りしてはいけない。
Không được lặp lại tấm bị kịch đó

Trên đây là nội dung bài viết : 劇 Nghĩa là gì ぶんぽう じゅうてん ひげき. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: