You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

新学期 ちぎれる 打ち合わせる Nghĩa là gì しんがっき ちぎれる うちあわせる

新学期 ちぎれる 打ち合わせる Nghĩa là gì しんがっき ちぎれる うちあわせる

ちぎれる わせる Nghĩa là gì しんがっき ちぎれる うちあわせる. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  ちぎれる わせる

新学期

Cách đọc : しんがっき
Ý nghĩa : học kỳ mới
Ví dụ :
からまります。
Từ hôm nay bắt đầu học kỳ mới.

ちぎれる

Cách đọc : ちぎれる
Ý nghĩa : bị xé ra, bị rụng rời ra
Ví dụ :
くてがちぎれそうだ。
Hành lí nặng đến mức tay tôi gần như muốn rời ra rồi.

打ち合わせる

Cách đọc : うちあわせる
Ý nghĩa : trao đổi, thảo luận
Ví dụ :
わせましょう。
Hãy cùng thảo luận về dự định của tuần tới nào

Trên đây là nội dung bài viết : ちぎれる わせる Nghĩa là gì しんがっき ちぎれる うちあわせる. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: