日光 空想 勘 Nghĩa là gì にっこう くうそう かん

日光 空想 勘 Nghĩa là gì にっこう くうそう かん

日光  空想  勘  Nghĩa là gì にっこう くうそう かん
勘 Nghĩa là gì にっこう くうそう かん. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

日光

Cách đọc : にっこう
Ý nghĩa : ánh sáng mặt trời
Ví dụ :
このがよくたるね。
Căn phòng này đón ánh sáng mặt trời tốt nhỉ.

空想

Cách đọc : くうそう
Ý nghĩa : không tưởng
Ví dụ :
にふけっているの。
Anh ta toàn mơ mộng những điều không tưởng.

Cách đọc : かん
Ý nghĩa : trực giác, linh cảm
Ví dụ :
の勘をてはいけません。
Không thể đánh giá thấp trực giác của phụ nữ được.

Trên đây là nội dung bài viết : 勘 Nghĩa là gì にっこう くうそう かん. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :