You dont have javascript enabled! Please enable it!

日韓 運動場 文化的 Nghĩa là gì にっかん うんどうじょう ぶんかてき

日韓 運動場 文化的 Nghĩa là gì にっかん うんどうじょう ぶんかてき

日韓  運動場  文化的  Nghĩa là gì にっかん うんどうじょう ぶんかてき
Nghĩa là gì にっかん うんどうじょう ぶんかてき. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

日韓

Cách đọc : にっかん
Ý nghĩa : Nhật Hàn
Ví dụ :
のコンサートがかれたよ。
Buổi hòa nhạc chung Nhật Hàn đã được tổ chức

運動場

Cách đọc : うんどうじょう
Ý nghĩa : sân vận động
Ví dụ :
でサッカーをしよう。
hãy ra sân vận động đá bóng đi

文化的

Cách đọc : ぶんかてき
Ý nghĩa : mang tính văn hóa
Ví dụ :
このれています。
Nước này đang bỏ công sức vào những công việc mang tính văn hóa

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì にっかん うんどうじょう ぶんかてき. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: