You dont have javascript enabled! Please enable it!

明確 少なくとも セット Nghĩa là gì めいかく すくなくとも セット

明確 少なくとも セット Nghĩa là gì めいかく すくなくとも セット

明確 少なくとも セット Nghĩa là gì めいかく すくなくとも セット
なくとも セット Nghĩa là gì めいかく すくなくとも セット. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  なくとも セット

明確

Cách đọc : めいかく
Ý nghĩa : rõ ràng
Ví dụ :
にはがあるね。
Cô ấy có mục tiêu rõ ràng nhỉ

少なくとも

Cách đọc : すくなくとも
Ý nghĩa : ít nhất phải
Ví dụ :
このにはなくとも2でしょう。
Công việc này cần ít nhất 2 tuần

セット

Cách đọc : セット
Ý nghĩa : một bộ
Ví dụ :
このメニューはサラダとがセットになっています。
Thực đơn này thì salat và đồ uống là 1 bộ (1 cặp)

Trên đây là nội dung bài viết : なくとも セット Nghĩa là gì めいかく すくなくとも セット. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: