You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

易しい お兄さん 大きい Nghĩa là gì ?やさしい yasashii おにいさん oniisann おおきい ookii

易しい お兄さん 大きい Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

易しい お兄さん 大きい Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
易しい おさん きい Nghĩa là gì ?やさしい yasashii おにいさん oniisann おおきい ookii. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 易しい おさん きい

易しい

Cách đọc : やさしい yasashii
Ý nghĩa : dễ, đơn giản
Ví dụ :
このはかなり易しいです。
Vấn đề này khá là đơn giản

お兄さん

Cách đọc : おにいさん oniisann
Ý nghĩa : anh trai (người khác)
Ví dụ :
あなたのおさんは
Anh trai của bạn bao nhiêu tuổi

大きい

Cách đọc : おおきい ookii
Ý nghĩa : to, lớn
Ví dụ :
あのきいですか。
くてきい。
Công trình lớn kia là cái gì?
Biển vừa rộng lại vừa lớn

Trên đây là nội dung bài viết : 易しい おさん きい Nghĩa là gì ?やさしい yasashii おにいさん oniisann おおきい ookii. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: