曖昧 カタログ 両手 Nghĩa là gì ?あいまい カタログ りょうて

曖昧 カタログ 両手 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

曖昧 カタログ 両手 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
曖昧 カタログ 両手 Nghĩa là gì ?あいまい カタログ りょうて. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 曖昧 カタログ 両手

曖昧

Cách đọc : あいまい
Ý nghĩa : mơ hồ, không rõ ràng
Ví dụ :
彼女は曖昧な返事をしたね。
Cô ấy đã đáp lại một cách không rõ ràng

カタログ

Cách đọc : カタログ
Ý nghĩa : cát ta log
Ví dụ :
カタログを見て注文したんだ。
Tôi đã xem cát ta log và đặt hàng

両手

Cách đọc : りょうて
Ý nghĩa : cả hai tay
Ví dụ :
彼は両手をついて謝ったよ。
Anh ấy chắp 2 tay cảm ơn

Trên đây là nội dung bài viết : 曖昧 カタログ 両手 Nghĩa là gì ?あいまい カタログ りょうて. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: