You dont have javascript enabled! Please enable it!

月見 とうもろこし 引き伸ばす Nghĩa là gì つきみ とうもろこし ひきのばす

月見 とうもろこし 引き伸ばす Nghĩa là gì つきみ とうもろこし ひきのばす

月見  とうもろこし  引き伸ばす  Nghĩa là gì つきみ とうもろこし ひきのばす
とうもろこし ばす Nghĩa là gì つきみ とうもろこし ひきのばす. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  とうもろこし ばす

月見

Cách đọc : つきみ
Ý nghĩa : ngắm trăng
Ví dụ :
9にはしみます。
tôi rất mong chở ngắm trăng vào tháng 9

とうもろこし

Cách đọc : とうもろこし
Ý nghĩa : ngô, bắp ngô
Ví dụ :
このとうもろこしはくておいしい。
bắp ngô này rất ngọt và ngon

引き伸ばす

Cách đọc : ひきのばす
Ý nghĩa : kéo giãn
Ví dụ :
このばしてください。
hãy kéo dãn bức ảnh này ra

Trên đây là nội dung bài viết : とうもろこし ばす Nghĩa là gì つきみ とうもろこし ひきのばす. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: