You dont have javascript enabled! Please enable it!

有力 祈り 秘書 Nghĩa là gì ゆうりょく いのり ひしょ

有力 祈り 秘書 Nghĩa là gì ゆうりょく いのり ひしょ

有力  祈り  秘書  Nghĩa là gì ゆうりょく いのり ひしょ
り 秘 Nghĩa là gì ゆうりょく いのり ひしょ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  り 秘

有力

Cách đọc : ゆうりょく
Ý nghĩa : có hiệu lực, có tác dụng
Ví dụ :
あのはオリンピックのな候補です。
Thành phố đó là ứng viên sáng giá làm nơi đăng cai olympic

祈り

Cách đọc : いのり
Ý nghĩa : lời cầu nguyện
Ví dụ :
そのへのりをささげるの。
Ngày hôm đó tất cả mọi người dân đều cầu nguyện cho hoà bình

秘書

Cách đọc : ひしょ
Ý nghĩa : thư kí
Ví dụ :
の秘はとても秀です。
Thư kí của tôi rất xuất sắc

Trên đây là nội dung bài viết : り 秘 Nghĩa là gì ゆうりょく いのり ひしょ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: