You dont have javascript enabled! Please enable it!

枚数 両側 県庁 Nghĩa là gì まいすう りょうがわ けんちょう

枚数 両側 県庁 Nghĩa là gì まいすう りょうがわ けんちょう

庁 Nghĩa là gì まいすう りょうがわ けんちょう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

枚数

Cách đọc : まいすう
Ý nghĩa : số tờ, số tấm
Ví dụ :
コピーのえてください。
Hãy đếm số bản copy cho tôi!

両側

Cách đọc : りょうがわ
Ý nghĩa : cả hai mặt
Ví dụ :
にたくさんおがありますよ。
Hai bên đường đều có rất nhiều cửa hàng đấy.

県庁

Cách đọc : けんちょう
Ý nghĩa : ủy ban hành chính của tỉnh
Ví dụ :
あの庁です。
Tòa nhà màu trắng kia là Ủy ban hành chính của tỉnh.

Trên đây là nội dung bài viết : 庁 Nghĩa là gì まいすう りょうがわ けんちょう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: