You dont have javascript enabled! Please enable it!

次々に 罰する 清書 Nghĩa là gì つぎつぎに ばっする せいしょ

次々に 罰する 清書 Nghĩa là gì つぎつぎに ばっする せいしょ

に 罰する Nghĩa là gì つぎつぎに ばっする せいしょ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : に 罰する

次々に

Cách đọc : つぎつぎに
Ý nghĩa : lần lượt, từng cái một
Ví dụ :
にゴールしました。
Những người tham gia chạy lần lượt về đích

罰する

Cách đọc : ばっする
Ý nghĩa : phạt, trách phạt
Ví dụ :
で罰せられたんだ。
Anh ta bị phạt vì đậu xe trái phép.

清書

Cách đọc : せいしょ
Ý nghĩa : bản cuối cùng (sau khi sửa hết lỗi)
Ví dụ :
このしてください。
Xin hãy hoàn thành kết thúc bức thư này

Trên đây là nội dung bài viết : に 罰する Nghĩa là gì つぎつぎに ばっする せいしょ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: