You dont have javascript enabled! Please enable it!

次第 長期 著者 Nghĩa là gì しだい ちょうき ちょしゃ

次第 長期 著者 Nghĩa là gì しだい ちょうき ちょしゃ

次第 長期 著者 Nghĩa là gì しだい ちょうき ちょしゃ
Nghĩa là gì しだい ちょうき ちょしゃ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

次第

Cách đọc : しだい
Ý nghĩa : ngay khi
Ví dụ :
がありします。
Ngay khi có liên lạc tôi sẽ khởi hành

長期

Cách đọc : ちょうき
Ý nghĩa : trường kì, thời gian dài
Ví dụ :
の滞です。
Lần này là lần ở lại dài

著者

Cách đọc : ちょしゃ
Ý nghĩa : tác giả, nhà văn
Ví dụ :
このの著はイギリスです。
Tác giả cuốn sách này là người Anh

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì しだい ちょうき ちょしゃ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: