You dont have javascript enabled! Please enable it!

止める Nghĩa là gì ?とめる tomeru

止める Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

止める Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
める Nghĩa là gì ?とめる tomeru . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : める

止める

Cách đọc : とめる tomeru
Ý nghĩa : dừng
Ví dụ :
めて。
Hãy dừng xe lại

Trên đây là nội dung bài viết : める Nghĩa là gì ?とめる tomeru . Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: