You dont have javascript enabled! Please enable it!

水害 行程 焼き鳥 Nghĩa là gì すいがい こうてい やきとり

水害 行程 焼き鳥 Nghĩa là gì すいがい こうてい やきとり

水害  行程  焼き鳥  Nghĩa là gì すいがい こうてい やきとり
Nghĩa là gì すいがい こうてい やきとり. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

水害

Cách đọc : すいがい
Ý nghĩa : tai họa do nước gây ra
Ví dụ :
害でたくさんのったの。
vì những tai nạn do nước gây ra mà rất nhiều người đã mất nhà cửa

行程

Cách đọc : こうてい
Ý nghĩa : hành trình
Ví dụ :
で6程です。
tổng thời gian hành trình là 6 tiếng

焼き鳥

Cách đọc : やきとり
Ý nghĩa : gà nướng
Ví dụ :
はビールにうな。
gà nướng thì chỉ có bia là nhất

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì すいがい こうてい やきとり. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: