You dont have javascript enabled! Please enable it!

消火器 無色 割り引く Nghĩa là gì しょうかき むしょく わりびく

消火器 無色 割り引く Nghĩa là gì しょうかき むしょく わりびく

消火器  無色  割り引く  Nghĩa là gì しょうかき むしょく わりびく
く Nghĩa là gì しょうかき むしょく わりびく. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

消火器

Cách đọc : しょうかき
Ý nghĩa : bình chữa cháy
Ví dụ :
しました。
tôi đã thay bình chữa cháy rồi

無色

Cách đọc : むしょく
Ý nghĩa : không màu
Ví dụ :
アルコールはです。
rượu không có màu

割り引く

Cách đọc : わりびく
Ý nghĩa : giảm giá
Ví dụ :
から2000きますよ。
từ giá ban đầu giảm đi 2000 yên đấy

Trên đây là nội dung bài viết : く Nghĩa là gì しょうかき むしょく わりびく. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: