You dont have javascript enabled! Please enable it!

消費 人生 量 Nghĩa là gì しょうひ じんせい りょう

消費 人生 量 Nghĩa là gì しょうひ じんせい りょう

消費 人生 量 Nghĩa là gì しょうひ じんせい りょう
Nghĩa là gì しょうひ じんせい りょう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

消費

Cách đọc : しょうひ
Ý nghĩa : tiêu thụ
Ví dụ :
われています。
Nhật bản được coi là 1 cường quốc tiêu dùng

人生

Cách đọc : じんせい
Ý nghĩa : đời người
Ví dụ :
を振りったわ。
Anh ấy đã nhìn lại cuộc đời mình

Cách đọc : りょう
Ý nghĩa : số lượng
Ví dụ :
らしています。
Gần đây tôi đang giảm lượng thực phẩm

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì しょうひ じんせい りょう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: