You dont have javascript enabled! Please enable it!

潜る 塀 暮れ Nghĩa là gì もぐる へい くれ

潜る 塀 暮れ Nghĩa là gì もぐる へい くれ

潜る 塀 れ Nghĩa là gì もぐる へい くれ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 潜る 塀

潜る

Cách đọc : もぐる
Ý nghĩa : lao xuống nước
Ví dụ :
に潜っていたの。
Anh ta đã lao xuống nước một thời gian dài rồi đấy nhỉ.

Cách đọc : へい
Ý nghĩa : tường rào
Ví dụ :
猫が塀のているぞ。
Con mèo đang ngủ trên tường rào.

暮れ

Cách đọc : くれ
Ý nghĩa : cuối mùa, cuối năm
Ví dụ :
れはくてしいです。
Cuối năm là thời điểm có có nhiều việc bận rộn.

Trên đây là nội dung bài viết : 潜る 塀 れ Nghĩa là gì もぐる へい くれ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: