You dont have javascript enabled! Please enable it!

灰皿 ハム 床 Nghĩa là gì ?はいざら ハム ゆか

灰皿 ハム 床 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

灰皿 ハム 床 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
ハム Nghĩa là gì ?はいざら ハム ゆか. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 灰 ハム

灰皿

Cách đọc : はいざら
Ý nghĩa : gạt tàn thuốc lá
Ví dụ :
をください。
Cho tôi cái gạt tàn thuốc lá

ハム

Cách đọc : ハム
Ý nghĩa : giò
Ví dụ :
ハムをください。
Cho tôi giò

Cách đọc : ゆか
Ý nghĩa : nền nhà
Ví dụ :
がぬれている。
Sàn nhà đang ướt

Trên đây là nội dung bài viết : 灰 ハム Nghĩa là gì ?はいざら ハム ゆか. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: