You dont have javascript enabled! Please enable it!

無制限 四方 不合格 Nghĩa là gì むせいげん しほう ふごうかく

無制限 四方 不合格 Nghĩa là gì むせいげん しほう ふごうかく

無制限  四方  不合格  Nghĩa là gì むせいげん しほう ふごうかく
Nghĩa là gì むせいげん しほう ふごうかく. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

無制限

Cách đọc : むせいげん
Ý nghĩa : vô hạn
Ví dụ :
このサイトではでダウンロードできる。
tại trang web này có thể tải nhạc không giới hạn

四方

Cách đọc : しほう
Ý nghĩa : bốn phía
Ví dụ :
がったんだよ。
lửa đã lan ra 4 phía rồi

不合格

Cách đọc : ふごうかく
Ý nghĩa : trượt, không qua ( thi)
Ví dụ :
ながらでした。
rất lấy làm tiếc nhưng bạn đã trượt kì thi rồi

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì むせいげん しほう ふごうかく. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: