You dont have javascript enabled! Please enable it!

片付く カップ 消しゴム Nghĩa là gì ?かたづく カップ けしゴム

片付く カップ 消しゴム Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

片付く カップ 消しゴム Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
く カップ しゴム Nghĩa là gì ?かたづく カップ けしゴム. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : く カップ しゴム

片付く

Cách đọc : かたづく
Ý nghĩa : dọn dẹp
Ví dụ :
がだいぶいた。
Công việc phần lớn đã được dọn dẹp (đã hoàn thành)

カップ

Cách đọc : カップ
Ý nghĩa : cốc
Ví dụ :
を1カップれてください。
このカップはプラスチックです。
Hãy cho 1 nước vào cốc
Chiếc cốc này bằng nhựa

消しゴム

Cách đọc : けしゴム
Ý nghĩa : cục tẩy
Ví dụ :
しゴムをしてください。
Cho tớ mượn cục tẩy

Trên đây là nội dung bài viết : く カップ しゴム Nghĩa là gì ?かたづく カップ けしゴム. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: