You dont have javascript enabled! Please enable it!

生き物 実習 譲る Nghĩa là gì いきもの じっしゅう ゆずる

生き物 実習 譲る Nghĩa là gì いきもの じっしゅう ゆずる

生き物 実習 譲る Nghĩa là gì いきもの じっしゅう ゆずる
譲る Nghĩa là gì いきもの じっしゅう ゆずる. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  譲る

生き物

Cách đọc : いきもの
Ý nghĩa : sinh vật
Ví dụ :
にしましょう。
hãy bảo vệ các loài sinh vật

実習

Cách đọc : じっしゅう
Ý nghĩa : thực tập
Ví dụ :
があった。
hôm nay tôi đã được thực tập nấu ăn

譲る

Cách đọc : ゆずる
Ý nghĩa : cho, tặng
Ví dụ :
司がを譲ってくれたの。
tôi được sếp tặng cho xe hơi

Trên đây là nội dung bài viết : 譲る Nghĩa là gì いきもの じっしゅう ゆずる. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: