You dont have javascript enabled! Please enable it!

生存 地理 海洋 Nghĩa là gì せいぞん ちり かいよう

生存 地理 海洋 Nghĩa là gì せいぞん ちり かいよう

生存 地理 海洋 Nghĩa là gì せいぞん ちり かいよう
Nghĩa là gì せいぞん ちり かいよう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

生存

Cách đọc : せいぞん
Ý nghĩa : sinh tồn
Ví dụ :
しています。
tất cả hành khách vẫn sống sót

地理

Cách đọc : ちり
Ý nghĩa : địa lí
Ví dụ :
に詳しいの。
anh ta rất am hiểu về địa lý

海洋

Cách đọc : かいよう
Ý nghĩa : hải dương, đại dương
Ví dụ :
その、航たちは踏のを求めしました。
Ngày xưa, những nhà thám hiểm đại dương, vì mong cầu tìm những nơi chưa ai đặt chân tới nên họ đã ra biển

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì せいぞん ちり かいよう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: