田 仏 球 Nghĩa là gì た ほとけ きゅう

Nghĩa là gì た ほとけ きゅう

田  仏  球  Nghĩa là gì た ほとけ きゅう
Nghĩa là gì た ほとけ きゅう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

Cách đọc :
Ý nghĩa : ruộng lúa
Ví dụ :
今は田に水を入れる季節です。
bây giờ là lúc tưới tiêu vào ruộng lúa

Cách đọc : ほとけ
Ý nghĩa : đức phật
Ví dụ :
仏の教えを勉強しました。
tôi đã học về những điều phật dạy

Cách đọc : きゅう
Ý nghĩa : quả cầu
Ví dụ :
彼は球技が大好きです。
anh ta cực kí thích những kí năng liên quan đến bóng

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì た ほとけ きゅう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: