You dont have javascript enabled! Please enable it!

男女 役立つ ロック Nghĩa là gì だんじょ やくだつ ロック

男女 役立つ ロック Nghĩa là gì だんじょ やくだつ ロック

つ ロック Nghĩa là gì だんじょ やくだつ ロック. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  つ ロック

男女

Cách đọc : だんじょ
Ý nghĩa : nam nữ
Ví dụ :
そのスポーツはにします。
Môn thể thao đó đấu cặp năm nữ.

役立つ

Cách đọc : やくだつ
Ý nghĩa : có ích, có tác dụng
Ví dụ :
したことがった。
Việc học tập ở trường rất có lợi.

ロック

Cách đọc : ロック
Ý nghĩa : nhạc rock
Ví dụ :
俺はロックをくのがきだ。
Tao rất thích nghe nhạc rock.

Trên đây là nội dung bài viết : つ ロック Nghĩa là gì だんじょ やくだつ ロック. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: