You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

疲れる ひどい 全然 Nghĩa là gì ?つかれる tsukareru ひどい hidoi ぜんぜん zenzen

疲れる ひどい 全然 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

疲れる ひどい 全然 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
れる ひどい Nghĩa là gì ?つかれる tsukareru ひどい hidoi ぜんぜん zenzen. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : れる ひどい

疲れる

Cách đọc : つかれる tsukareru
Ý nghĩa : mệt mỏi
Ví dụ :
れました。
れました。
Hôm nay thật là mệt
Hơi mệt rồi

ひどい

Cách đọc : ひどい hidoi
Ý nghĩa : tồi tệ
Ví dụ :
とひどい喧嘩をした。
Tôi đã cãi nhau thậm tệ với em gái

全然

Cách đọc : ぜんぜん zenzen
Ý nghĩa : hoàn toàn không
Ví dụ :
このくなかった。
Sách này không thú vị tẹo nào

Trên đây là nội dung bài viết : れる ひどい Nghĩa là gì ?つかれる tsukareru ひどい hidoi ぜんぜん zenzen. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: