You dont have javascript enabled! Please enable it!

発電所 取り決め 消火 Nghĩa là gì はつでんしょ とりきめ しょうか

発電所 取り決め 消火 Nghĩa là gì はつでんしょ とりきめ しょうか

発電所  取り決め  消火  Nghĩa là gì はつでんしょ とりきめ しょうか
Nghĩa là gì はつでんしょ とりきめ しょうか. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

発電所

Cách đọc : はつでんしょ
Ý nghĩa : nhà máy điện
Ví dụ :
すぐそこにがあります。
Ngay ở đó có nhà máy điện

取り決め

Cách đọc : とりきめ
Ý nghĩa : sự quyết định
Ví dụ :
これはめです。
Đây là quyết định trong công ty

消火

Cách đọc : しょうか
Ý nghĩa : chữa cháy
Ví dụ :
されました。
Đám cháy đã được dập tắt 1 cách vô sự

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì はつでんしょ とりきめ しょうか. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: