You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

白線 見覚え これまで Nghĩa là gì はくせん みおぼえ これまで

白線 見覚え これまで Nghĩa là gì はくせん みおぼえ これまで

白線 見覚え これまで Nghĩa là gì はくせん みおぼえ これまで
え これまで Nghĩa là gì はくせん みおぼえ これまで. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  え これまで

白線

Cách đọc : はくせん
Ý nghĩa : đường vạch kẻ trắng (để cảnh báo)
Ví dụ :
がっておちください。
Xin hãy đứng vào và đợi trong vạch trắng

見覚え

Cách đọc : みおぼえ
Ý nghĩa : sự nhận ra, nhớ ra
Ví dụ :
このえがありますか。
Anh có nhớ ra người này không

これまで

Cách đọc : これまで
Ý nghĩa : cho đến bây giờ
Ví dụ :
これまでのとはうんです。
Tôi từ đó đến nay đã sai

Trên đây là nội dung bài viết : え これまで Nghĩa là gì はくせん みおぼえ これまで. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: