皆 王 連れる Nghĩa là gì みな おう つれる

皆 王 連れる Nghĩa là gì みな おう つれる

皆  王  連れる  Nghĩa là gì みな おう つれる
れる Nghĩa là gì みな おう つれる. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  れる

Cách đọc : みな
Ý nghĩa : tất cả, mọi người
Ví dụ :
たちはを惜しんだの。
tất cả mọi người chúng tôi đã rất đau buồn về cái chết của anh ta

Cách đọc : おう
Ý nghĩa : vị vua
Ví dụ :
の墓をしたよ。
tôi đã được đến thăm phần mộ cua vua rồi

連れる

Cách đọc : つれる
Ý nghĩa : dẫn dắt
Ví dụ :
れてデパートにった。
tôi đã dẫn bọn trẻ đến trung tâm thương mại

Trên đây là nội dung bài viết : れる Nghĩa là gì みな おう つれる. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :