You dont have javascript enabled! Please enable it!

盆 逆さま 割合に Nghĩa là gì ぼん さかさま わりあいに

盆 逆さま 割合に Nghĩa là gì ぼん さかさま わりあいに

盆 逆さま に Nghĩa là gì ぼん さかさま わりあいに. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 盆 逆さま

Cách đọc : ぼん
Ý nghĩa : mâm, khay
Ví dụ :
をお盆にせたの。
Mẹ tôi chồng những khay đựng thức ăn lên nhau.

逆さま

Cách đọc : さかさま
Ý nghĩa : bị ngược, đảo ngược
Ví dụ :
それじゃあが逆さまだよ。
Vậy thì phía trên và phía dưới sẽ bị đảo ngược đấy.

割合に

Cách đọc : わりあいに
Ý nghĩa : khá là
Ví dụ :
のテストはでした。
Bài kiểm tra lần này khá là đơn giản.

Trên đây là nội dung bài viết : 盆 逆さま に Nghĩa là gì ぼん さかさま わりあいに. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: