短期大学 開き 無生物 Nghĩa là gì たんきだいがく あき むせいぶつ

短期大学 開き 無生物 Nghĩa là gì たんきだいがく あき むせいぶつ

短期大学  開き  無生物  Nghĩa là gì たんきだいがく あき むせいぶつ
Nghĩa là gì たんきだいがく あき むせいぶつ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

短期大学

Cách đọc : たんきだいがく
Ý nghĩa : trường đại học ngắn kì
Ví dụ :
しました。
cô ấy đã học văn hoá nhật bản tại tại học ngắn hạn rồi

開き

Cách đọc : あき
Ý nghĩa : mở, việc mở
Ví dụ :
このブラウスはきです。
Chiếc áo choàng này mở ở phía sau

無生物

Cách đọc : むせいぶつ
Ý nghĩa : vật vô tri vô giác
Ví dụ :
岩はされる。
đá được phân thành vật vô tri vô giác

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì たんきだいがく あき むせいぶつ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :