You dont have javascript enabled! Please enable it!

礼 綿 湿る Nghĩa là gì れい めん しめる

礼 綿 湿る Nghĩa là gì れい めん しめる

礼  綿  湿る  Nghĩa là gì れい めん しめる
綿 湿る Nghĩa là gì れい めん しめる. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  綿 湿

Cách đọc : れい
Ý nghĩa : sự biểu lộ lòng biết ơn
Ví dụ :
におきました。
Tôi đã viết bức thư cảm ơn cô giáo.

綿

Cách đọc : めん
Ý nghĩa : bông, vải bông
Ví dụ :
綿のシャツをよくます。
Tôi hay mặc áo làm từ vải bông.

湿る

Cách đọc : しめる
Ý nghĩa : ướt, ẩm ướt
Ví dụ :
がまだ湿っています。
Chỗ quần áo đã giặt vẫn còn ướt.

Trên đây là nội dung bài viết : 綿 湿る Nghĩa là gì れい めん しめる. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: